English (UK)

1. Tên sản phẩm: Nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cá

2. Tên tác giả (nhóm tác giả) TS. Phạm Thị Tâm, PGS.TS. Phạm Công Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, ThS. Trần Thế Mưu.

       Đơn vị :  - Viện Đại học mở Hà Nội

                       - Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại Học Huế

3. Xuất xứ (đề tài/chương trình/dự án/ý tưởng...):  Là sản phẩm của đề tài cấp nhà nước mã số KC04.03/11-15.

4. Mục tiêu :

Vắc-xin vô hoạt keo phèn phòng bệnh hoại tử thần  kinh ở cá mú có tỷ lệ bảo hộ cá ở điều kiện thí nghiệm đạt 75%.

1. Tên sản phẩm: Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

2. Tên tác giả (nhóm tác giả): Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Thị Diễm

Đơn vị : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại Học Huế.

3. Xuất xứ (đề tài/chương trình/dự án/ý tưởng...): Đề tài nghiên cứu

4. Mục tiêu:

- Xác định hình thức nuôi trồng tạo sinh khối tảo Spirulina đạt hiệu quả cao;

- Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung, chuyển giao cho người dân để họ tự sản xuất ra một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.