English (UK)

Cơ cấu tổ chức

GIÁM ĐỐC:

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc
Tel: 84.54.3936256
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC PHÒNG, BỘ MÔN:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: (Văn  phòng; Tổ chức – Nhân sự; Hợp tác Quốc tế và An ninh).

Trưởng Phòng: CN. Nguyễn Thị Như Ánh (ĐT: 091.595.66.61; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phòng có 6 người:
01 PGS; 02 Thạc sĩ; 03 kỹ sư và cử nhân.
Tel/Fax: 054.3936255
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Kế toán Trưởng: CN. Bùi Đức Huy (ĐT: 094.29.99.797; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phòng có 3 người: 1 cử nhân chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, 2 cử nhân chuyên ngành kế toán

3.  Phòng Chuyển  giao  Công  nghệ:

Trưởng Phòng: ThS. Trần Vinh Phương (ĐT: 097.655.69.72; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Có  các  bộ  phận  thị  trường  và  các  doanh  nghiệp  khoa  học công nghệ vệ tinh (Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Phát triển Nông Lâm Thủy sản; Công ty TNHH MTV giống cây trồng nông nghiệp; Công ty CP. Khoa học và Công nghệ Tài  Nguyên  và  Môi  trường;  Công  ty  TNHH  MTV  Hòa  Hải;  Công  ty  Hóa  dược  –  Mỹ Phẩm).

Cán bộ cơ hữu có 02 thạc sĩ và 3 kỹ sư hợp đồng lao động làm công tác chuyển giao và đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm của 5 công ty vệ tinh với nhiều chuyên gia các lĩnh vực nông lâm thủy sản, tài nguyên môi trường, công nghệ vi sinh, chính sách, phát triển cộng đồng, lao động di cư và quản lý, giám sát các dự án.

5. Bộ môn Ươm tạo và Khoa học sự sống: Là Bộ môn mới có nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoa học sự sống 

Bộ môn: Có 5 cán bộ, nghiên cứu viên hoạt động trên đa lĩnh vực.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0169.69.22.302

6. Bộ môn Dinh dưỡng bệnh, Hệ thống Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

7. Vườn ươm tạo và các phòng thí nghiệm: là nơi thực hành các kết quả NCKH và ươm tạo trước khi chuyển giao ra thực tiễn sản xuất.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

8. Gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN: có chức năng gii thiu, qung bá sn phm KH&CN đến các nhà đu tư, doanh nghip, các nhà qun lý và người dân.

Địa chỉ: số 03 Lê Lợi, TP. Huế

Điện thoại: 0543.936.257

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM:

 

 Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Đại học Huế được xây dựng mới về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động