English (UK)

Dịch vụ tư vấn

•  Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các thiết bị và hệ thống kỹ thuật.
•  Hỗ trợ các đơn vị thành viên của Đại học Huế thực hiện chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm.
•  Tổ chức các Trung tâm vận động, hỗ trợ chính sách và pháp luật cho các địa phương.