Vietnamese-VN

Nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cá

1. Tên sản phẩm: Nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cá

2. Tên tác giả (nhóm tác giả) TS. Phạm Thị Tâm, PGS.TS. Phạm Công Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, ThS. Trần Thế Mưu.

       Đơn vị :  - Viện Đại học mở Hà Nội

                       - Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại Học Huế

3. Xuất xứ (đề tài/chương trình/dự án/ý tưởng...):  Là sản phẩm của đề tài cấp nhà nước mã số KC04.03/11-15.

4. Mục tiêu :

Vắc-xin vô hoạt keo phèn phòng bệnh hoại tử thần  kinh ở cá mú có tỷ lệ bảo hộ cá ở điều kiện thí nghiệm đạt 75%.

 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu :

5.1.Cách tiếp cận

- Tình hình nuôi  cá mú tại nước ta đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả kinh tế mang lại lớn, đòi hỏi có sự phát triển bền vững từ khâu con giống, môi trường đến chẩn đoán, phòng trị bệnh.

-  Hiện tại, ở Việt Nam mặc dù  chưa có báo cáo tổng quát về bệnh hoại tử thần kinh gây cho cá mú nuôi, nhưng từ các số liệu báo cáo của FAO, các nghiên cứu của trường Đại học Nha Trang, Viện Nuôi trồng thủy sản II cho thấy, tỷ lệ cá nhiễm virus hoại tử thần kinh cao, có thể gây nhiễm tới 82% mẫu cá bệnh thu thập.

- Hiểu biết về virus gây bệnh thông qua các nghiên cứu trên thế giới về loài virus này, đồng thời thực hiện các nghiên cứu về genome, type kháng nguyên, độc lực của virus để làm cơ sở cho việc sản xuất vắc xin và thiết lập phương pháp chẩn đoán hiệu quả.

- Hiểu biết về hệ miễn dịch và các cơ chế đáp ứng miễn dịch của cá để lựa chọn quy trình sản xuất vắc xin và phương thức sử dụng vắc xin.

- Đề tài tham khảo các nghiên cứu trên thế giới về chẩn đoán và phòng bệnh do virus gây ra trên cá đồng thời  hoàn thiện những phần còn thiếu, cải tiến các quy trình sản xuất vắc xin ở các nước cho phù hợp và dễ áp dụng trong điều kiện ở nước ta.

- Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở hợp tác chặt chẽ của các cơ quan nghiên cứu KHCN và quản lý nuôi trồng thủy sản để có thể sản xuất và ứng dụng thành công vắc xin gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú nuôi công nghiệp.

5.2.Phương pháp nghiên cứu

- Các phương pháp chẩn đoán bằng sinh học phân tử: RT-PCR, giải trình tự gen, chuyển gen vào vi khuẩn khả biến, gắn đoạn gen mong muốn vào vector plasmide, virus;

- Các phương pháp liên quan tới công nghệ protein tái tổ hợp: sắc ký ái lực, quang phổ, điện di;

- Các phương pháp miễn dịch học: ELISA, miễn dịch huỳnh quang, Western Blot, hóa miễn dịch tổ chức, trung hòa;

- Các phương pháp kỹ thuật dùng trong nghiên cứu đặc tính sinh học: nuôi cấy tế bào, nuôi cấy vi rút, mô bệnh học;

- Các kỹ thuật trên động vật thí nghiệm:  gây miễn dịch thực nghiệm, tiêm chủng vacxin, lấy máu kiểm tra kháng thể, công thức máu, mô khám bệnh tích đại thể, vi thể.ề bệnh hoại tử thần kinh gây cho cá mú nuôi, nhưng từ các số liệu báo cáo của FAO, các nghiên cứu của trường Đại học Nha Trang, Viện Nuôi trồng thủy sản II cho thấy, tỷ lệ cá nhiễm virus hoại tử thần kinh cao, có thể gây nhiễm tới 82% mẫu cá bệnh thu thập.

- Hiểu biết về virus gây bệnh thông qua các nghiên cứu trên thế giới về loài virus này, đồng thời thực hiện các nghiên cứu về genome, type kháng nguyên, độc lực của virus để làm cơ sở cho việc sản xuất vắc xin và thiết lập phương pháp chẩn đoán hiệu quả.

- Hiểu biết về hệ miễn dịch và các cơ chế đáp ứng miễn dịch của cá để lựa chọn quy trình sản xuất vắc xin và phương thức sử dụng vắc xin.

- Đề tài tham khảo các nghiên cứu trên thế giới về chẩn đoán và phòng bệnh do virus gây ra trên cá đồng thời  hoàn thiện những phần còn thiếu, cải tiến các quy trình sản xuất vắc xin ở các nước cho phù hợp và dễ áp dụng trong điều kiện ở nước ta.

- Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở hợp tác chặt chẽ của các cơ quan nghiên cứu KHCN và quản lý nuôi trồng thủy sản để có thể sản xuất và ứng dụng thành công vắc xin gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú nuôi công nghiệp.

6. Tính khoa học, sáng tạo :

- Lần đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện về một loại virus gây bệnh trên cá biển ở Việt Nam.

- Lần đầu tiên sản xuất vacxin phòng bệnh virus gây bệnh hoại tử trên cá mú được đánh giá bằng phương pháp công cường độc trước khi thử nghiệm hiện trường và có mô hình thực nghiệm để đánh giá hiệu quả phòng bệnh với sự phối hợp đồng bộ giữa các Viện Nghiên cứu, các Cơ quan chức năng và Quản lý Thủy sản, các hộ nuôi.

7. Tính hiệu quả (kinh tế - xã hội ; khoa học – công nghệ ; giáo dục...):

7.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

Đây là loại vacxin phòng chống  bệnh do virus gây cho cá lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, cũng là loại vacxin sử dụng giống vacxin có nguồn gốc chủng đương nhiễm của Việt Nam. (Đây cũng là loại vacxin thế hệ mới được nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại và là thành quả của tập thể các nhà khoa học Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước Việt Nam.  

7.2.  Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Góp phần tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, tập hợp lực lượng trong và ngoài nước để nhanh chóng đưa thành tựu khoa học và công nghệ thế giới vào giải quyết những vấn đề cấp bách của Việt Nam.

7.3    Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Chủ động có vacxin phòng chống dịch bệnh. Góp phần khống chế dịch bệnh trên cá biển ở Việt Nam.

- Tăng cường chất lượng cá mú thương phẩm, không gây tồn dư kháng sinh, hóa chất điều trị bệnh

- Góp phần phát triển bền vững nghề nuôi cá biển, bình ổn xã hội và môi trường.

8. Khả năng áp dụng (phương thức chuyển giao ; địa chỉ áp dụng) 

8.1. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh

Vacxin phòng bệnh hoại tử thần kinh sản xuất thành công và khi được phép lưu hành. sẽ được ứng dụng vào các vùng nuôi cá mú công nghiệp và chuyển giao cho các công ty sản xuất và kinh doanh vacxin cho vật nuôi.

8.2    Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu

Hợp tác với các hộ chăn nuôi cá mú, Trung tâm giống Hải sản Quốc gia  để ứng dụng các phương pháp chẩn đoán bệnh và  thử nghiệm vacxin.

8.3   . Mô tả phương thức chuyển giao

- Quy trình sản xuất vacxin  có thể được chuyển giao trọn gói cho các công ty sản xuất vacxin thú y để triển khai mở rộng kinh doanh bằng văn bản qui định chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao và bên nhận.

Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu muốn được chuyển giao "vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cáxin liên hệ: 

Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ - Đại học Huế

Địa chỉ: 07 Hà Nội, TP.Huế và Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại/Fax: 0543.936.255   * Hotline: 0169.69.22.302 (găp anh Khanh)

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.